2019 metais įsigalios pelno mokesčio pakeitimai

Nuo 2019 m. įsigalios 2018 m. gegužės ir birželio mėnesiais priimti pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymo pakeitimai, kurie svarbūs tiek pelno siekiančioms įmonėms, tiek viešosioms įstaigoms, asociacijoms ir kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms. Šie pakeitimai taikomi apskaičiuojant 2019 ir vėlesnių metų pelno mokestį.

Pelno siekiantys vienetai

Pelno siekiantiems vienetams puiki naujiena - pirmąjį mokestinį laikotarpį, naujai įsteigtos įmonės galės taikyti 0 proc. pelno mokesčio tarifą. Pagal pakeistą PM įstatymo 5 straipsnio 2 dalį – naujai įsteigtos įmonės, kurios turi iki 10 darbuotojų ir jų pajamos per mokestinį laikotarpį neviršija 300.000 Eur, pelno mokesčio mokėti neturės. Vėlesniais laikotarpiais, neviršijant rodiklių, toliau taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas. Žinoma, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar įmonę valdantis asmuo ar jo šeimos nariai nevaldo kitų įmonių, kurių rodiklius reikėtų sumuoti (žr. PM 5 straipsnio 3 dalį).

Ne pelno siekiantys vienetai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. nebegalioja PM įstatymo 5 str. 4 dalis, kurioje buvo nustatytas lengvatinis 0 proc. pelno mokesčio tarifas, pelno nesiekiančių vienetų 7.250 Eur pelno daliai, kurių pajamos nesiekia 300.000 Eur iš ūkinės komercinės veiklos. Taip pat nebegalios ir šioje dalyje įtvirtinta nuostata, kad pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti. Šio PM įstatymo straipsnio panaikinimas verčia suklusti, nes tai reikštų, kad visą uždirbtą pelną reikėtų apmokestinti. Neverta nusiminti, nes PM įstatymas papildytas 463 straipsniu „Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti“. Remiantis šiuo straipsniu, išlieka galimybė pelno neapmokestinti, jeigu pelnas skiriamas tenkinti viešuosius interesus, tačiau su keliais apribojimais. Organizacija gali neapmokestinti uždirbto pelno, jeigu jis bus faktiškai skiriamas viešiesiems interesams tenkinti per 2 ateinančius mokestinius laikotarpius. Jeigu tenkindama viešuosius interesus organizacija patyrė nuostolį, minėtu nuostoliu gali būti sumažinamas pelnas du vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius. Į tiesiogiai viešajam interesui tenkinti skiriamas lėšas neįskaitomos tokios sumos, kurios buvo gautos ir panaudotos iš valstybinių arba ES biudžetų, finansinės paramos, narių įnašų, kitos gautos paramos ir kt. (žr. PM įstatymo 463 straipsnio 3 dalį). Atkreipkite dėmesį, kad jeigu uždirbtas pelnas nebuvo panaudotas per 2 metus, turėsite patikslinti PM deklaracijas ir sumokėti apskaičiuotą mokestį. Iš esmės didelių pakeitimų neatsirado: kaip ir anksčiau reikėtų sekti, kam organizacijoje panaudojamas uždirbtas pelnas, tik sutrumpėjo uždirbto pelno panaudojimo terminas, t. y. nuo 5 metų iki 2 metų.