Personalo apskaita

 • įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai;
 • reikalingų žurnalų pildymai;
 • darbo sutarčių surašymas.

Konsultacijos

 • konsultacijos mokesčių bei apskaitos vedimo klausimais;
 • naujais mokesčių įstatymų reikalavimais dėl apskaitos dokumentų pildymo ir jų pakeitimų klausimais, bei įtaka imonės veiklai.

Paslaugos gyventojams

 • užpildome metinę pajamų mokesčio deklaracija;
 • užpildome prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą;
 • užpildome metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją

Kitos paslaugos

 • įmonės vidaus dokumentų rengimas;
 • tipinių darbo, materialinės atsakomybės sutarčių paruošimas;
 • įsakymai, sprendimai, akcininkų susirinkimo protokolai;
 • buhalterinių tvarkų paruošimas (Pakuotės, kuro, prekių ir pan. apskaitos);
 • personalo dokumentacijos tvarkymas ( Priėmimo, atleidimo, atostogų įsakymai);
 • pažymos darbuotojams, bankams.