2019 metais įsigalios pelno mokesčio pakeitimai

2019 metais įsigalios pelno mokesčio pakeitimai

2019 metais įsigalios pelno mokesčio pakeitimai

Nuo 2019 m. įsigalios 2018 m. gegužės ir birželio mėnesiais priimti pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymo pakeitimai, kurie svarbūs tiek pelno siekiančioms įmonėms, tiek viešosioms įstaigoms, asociacijoms ir kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms. Šie pakeitimai taikomi apskaičiuojant 2019 ir vėlesnių metų pelno mokestį.

Pelno siekiantys vienetai

Pelno siekiantiems vienetams puiki naujiena - pirmąjį mokestinį laikotarpį, naujai įsteigtos įmonės galės taikyti 0 proc. pelno mokesčio tarifą. Pagal pakeistą PM įstatymo 5 straipsnio 2 dalį – naujai įsteigtos įmonės, kurios turi iki 10 darbuotojų ir jų pajamos per mokestinį laikotarpį neviršija 300.000 Eur, pelno mokesčio mokėti neturės. Vėlesniais laikotarpiais, neviršijant rodiklių, toliau taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas. Žinoma, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar įmonę valdantis asmuo ar jo šeimos nariai nevaldo kitų įmonių, kurių rodiklius reikėtų sumuoti (žr. PM 5 straipsnio 3 dalį).

Ne pelno siekiantys vienetai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. nebegalioja PM įstatymo 5 str. 4 dalis, kurioje buvo nustatytas lengvatinis 0 proc. pelno mokesčio tarifas, pelno nesiekiančių vienetų 7.250 Eur pelno daliai, kurių pajamos nesiekia 300.000 Eur iš ūkinės komercinės veiklos. Taip pat nebegalios ir šioje dalyje įtvirtinta nuostata, kad pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti. Šio PM įstatymo straipsnio panaikinimas verčia suklusti, nes tai reikštų, kad visą uždirbtą pelną reikėtų apmokestinti. Neverta nusiminti, nes PM įstatymas papildytas 463 straipsniu „Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti“. Remiantis šiuo straipsniu, išlieka galimybė pelno neapmokestinti, jeigu pelnas skiriamas tenkinti viešuosius interesus, tačiau su keliais apribojimais. Organizacija gali neapmokestinti uždirbto pelno, jeigu jis bus faktiškai skiriamas viešiesiems interesams tenkinti per 2 ateinančius mokestinius laikotarpius. Jeigu tenkindama viešuosius interesus organizacija patyrė nuostolį, minėtu nuostoliu gali būti sumažinamas pelnas du vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius. Į tiesiogiai viešajam interesui tenkinti skiriamas lėšas neįskaitomos tokios sumos, kurios buvo gautos ir panaudotos iš valstybinių arba ES biudžetų, finansinės paramos, narių įnašų, kitos gautos paramos ir kt. (žr. PM įstatymo 463 straipsnio 3 dalį). Atkreipkite dėmesį, kad jeigu uždirbtas pelnas nebuvo panaudotas per 2 metus, turėsite patikslinti PM deklaracijas ir sumokėti apskaičiuotą mokestį. Iš esmės didelių pakeitimų neatsirado: kaip ir anksčiau reikėtų sekti, kam organizacijoje panaudojamas uždirbtas pelnas, tik sutrumpėjo uždirbto pelno panaudojimo terminas, t. y. nuo 5 metų iki 2 metų.

Kaip žinoti, ar man reikalinga buhalterinė apskaita?

Kaip žinoti, ar man reikalinga buhalterinė apskaita?

Kaip žinoti, ar man reikalinga buhalterinė apskaita?

Ar man reikalinga buhalterinė apskaita?

Kiekvienam žmogui, kuris priima svarbų sprendimą ir įkuria savo įmonę, beveik visada kyla klausimas: „O ką daryti su buhalterija?“. Dažnai pradedančiam verslininkui tai yra kažkur girdėtas žodis, kažkur sutiktas žmogus, ar eilinis reikalavimas buvusiame darbe iš buhalterijos skyriaus pristatyti ar sutvarkyti blogai išrašytą dokumentą. Jūs – kaip verslininkas – visko žinoti ir neturite, tam yra šios srities specialistai – buhalteriai, finansininkai, apskaitininkai. Kiekvienos įmonės svarbiausias tikslas – uždirbti, čia ir dabar, ir tai yra visiškai suprantama, tačiau tam, kad Jūsų verslas kažkada netaptų Jums galvos (arba piniginės) skausmu, turite pasitelkti minėtus specialistus. Žinoma, galite visą buhalteriją tvarkyti ir pats, yra įvairūs kursai, seminarai, kurie Jus supažindins su įmonės buhalterija, bet Jums tai kainuos daug pastangų ir žinoma – laiko. Mes padedame, patariame ir numatome tam tikras rizikas, kurios itin svarbios tiek pačioje pradžioje, tiek vėlesnėse verslo augimo stadijose. Pasvarstykite, ar laiką, kurį sugaištumėte ieškodamas tam tikrų atsakymų apie mokesčius ir apskaitą, nevertėtų investuoti į verslo plėtrą ir naujų idėjų realizavimą?

Pagrindiniai įstatymai, susiję su buhalterine apskaita

Kiekvienam žmogui, kuris priima svarbų sprendimą ir įkuria savo įmonę, beveik visada kyla klausimas: „O ką daryti su buhalterija?“. Dažnai pradedančiam verslininkui tai yra kažkur girdėtas žodis, kažkur sutiktas žmogus, ar eilinis reikalavimas buvusiame darbe iš buhalterijos skyriaus pristatyti ar sutvarkyti blogai išrašytą dokumentą. Jūs – kaip verslininkas – visko žinoti ir neturite, tam yra šios srities specialistai – buhalteriai, finansininkai, apskaitininkai. Kiekvienos įmonės svarbiausias tikslas – uždirbti, čia ir dabar, ir tai yra visiškai suprantama, tačiau tam, kad Jūsų verslas kažkada netaptų Jums galvos (arba piniginės) skausmu, turite pasitelkti minėtus specialistus. Žinoma, galite visą buhalteriją tvarkyti ir pats, yra įvairūs kursai, seminarai, kurie Jus supažindins su įmonės buhalterija, bet Jums tai kainuos daug pastangų ir žinoma – laiko. Mes padedame, patariame ir numatome tam tikras rizikas, kurios itin svarbios tiek pačioje pradžioje, tiek vėlesnėse verslo augimo stadijose. Pasvarstykite, ar laiką, kurį sugaištumėte ieškodamas tam tikrų atsakymų apie mokesčius ir apskaitą, nevertėtų investuoti į verslo plėtrą ir naujų idėjų realizavimą?

Kitos prievolės Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ir Juridinių asmenų registrų centrui

Mokestis – mokesčių įstatyme nustatyta pagrindinė prievolė mokesčių mokėtojui. Lietuvoje Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) reguliuoja nemažą dalį mokesčių, kuriuos privalo mokėti juridiniai asmenys, pagrindiniai ir dažniausiai mokami mokesčiai: Gyventojų pajamų mokestis (GPM), Pridėtinės vertės mokestis (PVM), Nekilnojamojo turto mokestis, Pelno mokestis ir pan. Yra ir daugiau mokesčių, kuriuos surenka VMI, tačiau jie yra retesni ir kartais prievolę mokėti tokius mokesčius turi tik tam tikros įmonės, užsiimančios kiek kitokia, mažiau įprastine veikla. Įmonė mokėtinus mokesčius turi tiksliai paskaičiuoti ir mokėti reguliariai, atsižvelgdama į nustatytus terminus. Nesumokėjus mokesčių – Jūsų laukia delspinigiai. Detaliau apie mokesčių dydžius bei apie mokėtinų mokesčių kalendorių galite paskaityti VMI internetinėje svetainėje, arba pasikonsultuoti su apie tai suprantančiu žmogumi – Jūsų įmonės buhalteriu. Be aukščiau minimos institucijos, kiekvienos įmonės laukia dar viena svarbi prievolė – įmonės metines finansines ataskaitas pateikti Juridinių asmenų registrų centrui (toliau – JAR). Visi juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines ataskaitas turi pateikti ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 31 d. Nepamirškite, kad nuo 2015 metų registrų centrui finansines ataskaitas teikia ir visos viešosios įstaigos, asociacijos bei labdaros ir paramos fondai bei kaimo bendruomenės. Tai ypatingai svarbu, dažnai vadovai tokios informacijos nežino, bet tai yra buhalterių sritis, kurie šiais dalykais ir turėtų pasirūpinti, taupant vadovų laiką. Raginame visas asociacijas, viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus bei kaimo bendruomenes laiku pateikti registrų centrui dokumentus, nes nuo šių metų yra skiriamos ne tik piniginės baudos, bet juridiniai asmenys turintys paramos gavėjo statusą gali jį prarasti. Taigi, juridinių asmenų mokesčiai tai mokestinė pareiga, kurią turi vykdyti kiekvienas juridinis vienetas. Ir tik pats įmonės vadovas gali nuspręsti, ar gali skirti laiko gilintis į mokestinius dalykus, įstatymų pasikeitimus, mokesčių terminus, ar geriau taupys laiką, kurį investuos į įmonės plėtrą. Nepamirškite, kad įmonių vadovų atsakomybė yra plėtoti sėkmingą verslą, o mokestinius dalykus – palikti savo srities specialistui – buhalteriui, kuris Jums gali ne tik paskaičiuoti ir sumokėti mokesčius, bet ir sutaupyti įmonės kaštus ateityje bei išvengti įvairių mokestinių rizikų.